LOZAN’a , Ülkenin Ebedi Tapusuna Sahip Çıkmak/Dr. Noyan UMRUK

Evet…22 Kasım 1922’den 24 Temmuz 1923’e değin süren, zaman zaman masanın terkedildiği, karşı tarafın kendileri deri…

Tarikatçılar Neden Bilime, Eğitime, Atatürk’e Düşmandırlar?/ Ali Eralp

Şeriatçıların, tarikatçıların toplum içinde iki görevi vardır: Bunlardan birincisi yeniliklere, çağdaş düşünceye, uygarlığa, bilime karşı çıkmak;…