Mülkiyeliler Birliği’nden Meltem Kayıran açıklaması: SBF’de eleştirel gelenek tasfiye ediliyor

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Birlik üyesi de olan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın SBF öğretim üyeliğinden uzaklaştırılmasına karşı açıklama yaptı.

Açıklamada, Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversiteyle ilişiğin kesilmesi, “Mülkiye’yi bir kurum olarak var eden eleştirel geleneğin tasfiyesinin yeni bir adımı” olarak nitelendirildi.

Kayıran’ın, akademik özgürlüklere karşı girişilen yoğun saldırının ve tasfiyenin karşısında dirençle durduğu, sorumluluk aldığı ve insan, doğa ve toplum yararına bilimi savunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Doçentlik kriterlerini karşılamış ve doçent unvanı almış bir akademisyenden, daha düşük unvanlı bir kadronun, yani çalıştırıldığı bir alt kadro olan “Dr. Öğretim Üyeliği” kadrosunun kriterlerini karşıladığını gösterir dosya istenmiştir. Söz konusu kadroya yeniden atanması için kendisinden istenen dosyayı, bu dosyanın bir doçentten istenmesinin hukuksuzluğunu ortaya koyarak vermemiştir” denildi.

Açıklamada “Mülkiyeliler Birliği olarak bu haksız ve hukuksuz kararın derhal geri alınmasını talep ediyor, geri alınmadığı takdirde başlayacak hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Üyelerimizi Fakültemizde yaşananları daha yakından izlemeye ve sürecin takipçisi olmaya davet ediyor, bu kararın karşısında durmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi, Mülkiye’yi bir kurum olarak var eden eleştirel geleneğin tasfiyesinin yeni bir adımı olmuştur. Bu kararın altında imzası bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi üyeleri utanç duymalıdır.

Doç. Dr. Meltem Kayıran, Mülkiye’ye otuz yıl emek vermiş, Mülkiye Dergisi’ni altı yıl boyunca yönetmiş, Yüksek Danışma Kurulumuzun üyeliğini yapmış, en önemlisi binlerce öğrenciyi akademik sorumluluğun gereklerinden en küçük ödün vermeden yetiştirmiş bir akademisyendir. Dönem ortasında, üç yüzden fazla öğrencisi ve çok sayıda tez öğrencisi varken kamu yararını hiçe sayan bir kararla üniversiteyle ilişiği kesilmiştir.

Kayıran, akademik özgürlüklere karşı girişilen yoğun saldırının ve tasfiyenin karşısında dirençle durmuş, sorumluluk almış, insan, doğa ve toplum yararına bilimi savunmuştur. 2017 yılında doçentlik unvanını ve yetkisini almasına rağmen dört yıl boyunca hak ettiği kadroya atanmamasının nedeni bu olsa gerektir.

Doçentlik kriterlerini karşılamış ve doçent unvanı almış bir akademisyenden, daha düşük unvanlı bir kadronun, yani çalıştırıldığı bir alt kadro olan “Dr. Öğretim Üyeliği” kadrosunun kriterlerini karşıladığını gösterir dosya istenmiştir. Söz konusu kadroya yeniden atanması için kendisinden istenen dosyayı, bu dosyanın bir doçentten istenmesinin hukuksuzluğunu ortaya koyarak vermemiştir. Fakülteye atanmış dekan ve üniversiteye atanmış rektörün ilişik kesme gerekçesi budur. Gerçek nedenin eleştirel düşünceye ve ifadeye, üniversiteyi üniversite yapan değerlere tahammülsüzlük olduğu ise açıktır. Aksi halde hocamızın görev yaptığı Maliye Bölümü akademisyenleri, Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın hak ettiği doçentlik kadrosuna atanmasını talep ederken ve bu yönde yazılı görüş bildirirken hukukun, demokratik ve akademik teamüllerin gereği yapılır, Doç. Dr. Meltem Kayıran’a bu haksızlık ve hukuksuzluk yaşatılmazdı.

Mülkiyeliler Birliği olarak bu haksız ve hukuksuz kararın derhal geri alınmasını talep ediyor, geri alınmadığı takdirde başlayacak hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Üyelerimizi Fakültemizde yaşananları daha yakından izlemeye ve sürecin takipçisi olmaya davet ediyor, bu kararın karşısında durmaya çağırıyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir